Privacy statement

1. Wie zijn wij

De website Breuken.nl (www.breuken.nl) is eigendom van en wordt beheerd door BVK Productions B.V. We nemen privacy serieus en dit beleid legt uit welke informatie we verzamelen en gebruiken, en hoe we uw rechten op privacy beschermen.

Met Breuken.nl kunnen leerlingen via online spelletjes en oefeningen gratis de tafels leren. Je kan van de website gebruik maken met of zonder een gratis account.

Je kan contact met ons opnemen door een bericht te sturen via het contactformulier of een email te sturen aan info (@) Breuken.nl.

2. Account

Welke informatie moet je geven om een account aan te maken?

Om een account aan te maken vragen we een nick name en een wachtwoord (verder niets). Hier mee kan je later weer inloggen en je resultaten bijhouden.

Welke informatie leggen we vast als je een account hebt aangemaakt?

Als je een account hebt aangemaakt dan leggen we de volgende gegevens vast:

- Welke medailles je hebt gehaald
- Welke diploma’s je hebt gehaald
- Welke scores je bij de ‘100 secondes’ oefening hebt gehaald.

3. Contact met Breuken.nl

Wanneer je vragen of klachten hebt over Breuken.nl kan je contact met ons opnemen. We slaan dan je contactgegevens en je vraag of klacht op. Ook kunnen we om meer informatie vragen als we dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag.

De informatie die wij op deze manier verzamelen, gebruiken wij voor de beantwoording van de vraag en de afhandeling van de klacht. Dit om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

4. Automatisch gegenereerde informatie

Om Breuken.nl optimaal te kunnen laten werken. Bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen. Hebben we bepaalde informatie nodig. Wat we hiervoor nodig hebben is het IP adres, het type browser en computersysteem dat wordt gebruikt de pagina’s die worden bezocht en er worden cookies geplaatst. De cookies worden alleen geplaatst als je hiervoor toestemming geeft. Deze informatie wordt voornamelijk gebruikt om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen.

Het IP adres wordt het IP adres, pagina’s en cookies gebruikt om eventuele ongebruikelijke situaties tie onderzoeken en hackpogingen af te breken.

De browsergegevens en het computer systeem gebruiken we om te kijken hoe de website gebruikt wordt en met deze informatie kan de website aangepast worden. Daarnaast helpt deze informatie bij het op lossen van eventuele problemen op de website. Zo kunnen we zien in welke situatie een bepaald probleem ontstaat.

De verwerking van deze informatie is noodzakelijk om een Breuken.nl te kunnen beveiligen en om een gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

5. Cookies

Voor Breuken.nl gebruiken we cookies. Hierover is meer vermeld in het cookie statement. Het cookie Statement vermeld welke cookies worden gebruikt en wat het doel van de cookies is.

6. Onderzoek en analyse

Breuken.nl streeft ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. We zijn hiervoor de hele tijd bezig om Breuken.nl te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren zodat we, waar nodig, aanpassingen in onze website kunnen aanbrengen. Hiervoor gebruiken wij geanonimiseerde gegevens. Voorbeelden van informatie die wij hiervoor gebruiken zijn:

- Welke oefeningen gemaakt worden
- Welke spelletjes gespeeld worden
- Oefentijd per oefening of spelletje

7. Bewaren van informatie

We bewaren je informatie in principe zo lang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De bewaartermijn is dus afhankelijke van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor Breuken.nl deze gegevens verwerkt. Gegevens van een account bewaren we 2 jaar. Als je je account verwijderd dan worden de bijbehorende gegevens ook direct verwijderd. We bewaren je informatie niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor je informatie is verkregen.

8. Verstrekking aan derden

Zonder je toestemming wordt je Informatie niet verstrekt aan partijen die niet tot Breuken.nl behoren, met uitzondering van het navolgende.

Breuken.nl kan je gegevens aan derden verstrekken wanneer Breuken.nl dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, als Breuken.nl dat nodig vindt in een rechtszaak of als Breuken.nl dat nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Ook zal Breuken.nl Informatie verstrekken aan de door Breuken.nl ingeschakelde verwerkers die in opdracht van Breuken.nl persoonsgegevens verwerken. Je Informatie wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van die opdracht. Een voorbeeld hiervan is de hosting van de centrale database van Breuken.nl. Breuken.nl heeft (verwerkers)overeenkomsten met deze

verwerkers gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiligingsmaatregelen die zij moeten nemen om je Informatie te beschermen.

9. Bescherming van informatie

We hechten ontzettend veel waarde aan een goede beveiliging van je Informatie. We hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Wat zijn je rechten

Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. Wanneer dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. Wanneer mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van je persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking je persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we je privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als je belang zwaarder weegt, zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Klacht

Als je vragen of een klacht hebt neem dan contact met ons op info (@) Breuken.nl of het contact formulier.

Verder hebt je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Breuken.nl in de klas

Om een leerkracht account aan te maken leggen we de volgende gegevens vast:

- Naam leerkracht
- Email adres
- Wachtwoord

We benadrukken dat het voor Breuken.nl niet bekend is welk kind Breuken.nl in de klas speelt. De leerkracht bepaalt namelijk welke nick name wordt ingevuld.

12. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste versie van dit privacy statement is van november 2018.

13. Vragen

Privacy is een belangrijk onderwerp. Als je vragen hebt neem dan contact op met ons via info (@ ) Breuken.nl.